Tìm ưu đãi tốt nhất

Cho dù bạn là ai, bạn đang tìm kiếm điều gì, tất cả đều bắt đầu từ đây. Xem tour du lịch khuyến mãi, Xem bảng giá tour du lịch vé lẻ
Du lịch Trung Quốc Có 5 tour du lịch hiển thị

Tour du lịch Trung Quốc giá rẻ 2017 | VnTour

Tour du lịch Đại lý - Côn Minh - Lệ Giang 6 ngày 5 đêm
Tour du lịch Đại lý - Côn Minh - Lệ Giang 6 ngày 5 đêm
6 ngày 5 đêm 6 ngày 5 đêm
11.990.000đ
Lịch trình: TpHCM - Trung Quốc - TpHCM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn:
Tour du lịch Bắc Kinh - Tử Cấm Thành - Di Hoa Viên 5 ngày 4 đêm
Tour du lịch Bắc Kinh - Tử Cấm Thành - Di Hoa Viên 5 ngày 4 đêm
5 ngày 4 đêm 5 ngày 4 đêm
16.200.000đ
Lịch trình: TpHCM - Trung Quốc - TpHCM
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn:
Tour du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu 7 ngày 6 đêm
Tour du lịch Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu 7 ngày 6 đêm
7 ngày 6 đêm 7 ngày 6 đêm
17.990.000đ
Lịch trình: TpHCM - Bắc Kinh - Thượng Hải - Tô Châu - TpHCM
Điểm khởi hành: TP. Hồ Chí Minh
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn:
Tour du lịch Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga My Sơn 8 ngày 7 đêm
Tour du lịch Thành Đô - Cửu Trại Câu - Nga My Sơn 8 ngày 7 đêm
1 ngày 1 ngày
23.990.000đ
Lịch trình: TpHCM - Trung Quốc - TpHCM
Điểm khởi hành: TP. Hồ Chí Minh
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn:
Tour du lịch Hongkong - Disneyland - Thẩm Quyến 5 ngày 4 đêm
Tour du lịch Hongkong - Disneyland - Thẩm Quyến 5 ngày 4 đêm
5 ngày 4 đêm 5 ngày 4 đêm
16.990.000đ
Lịch trình: TpHCM - Hong Kong - Trung Quốc - TpHCM
Điểm khởi hành: TP. Hồ Chí Minh
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
Phương tiện: Máy bay
Khách sạn:
Scroll